casino
Doradni Centri - Cosun Seed

Doradni Centar Ruma

U okviru ovog Doradnog centra, seme se dorađuje u dve linije od kojih je jedna puštena u pogon tokom druge polovine 2005. godine.

Obe linije su opremljene mašinama za tehničku doradu semena marke CIMBRIA HEID. Ukupan kapacitet obe linije je 12 t/č dorađenog semena kukuruza i 20 t/č dorađenog semena pšenice.

Kapacitet novije linije je 8 t/č dorađenog semena kukuruza i 12 t/č dorađenog semena pšenice. Ova linije je potpuno automatizovana i kompjuterski kontrolisana, postavljena tako da poštuje sva pravila standarda ISO 9001:2000 i 14001:2004.

Magacinski prostor pri ovom Doradnom centru je površine 2.500m² kapaciteta od 3.000 t. Opremljen je automatskim vagama za precizno odmeravanje semena i pakovanje u vreće od 5 – 50 kg.

Doradni centar Erdevik

USLUŽNA DORADA semena šećerne repe, lucerke i drugih povrtarskih kultura.

PROIZVODNJA semena žitarica u saradnji sa svim eminentnim institucijama iz branše u zemlji, kao i sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima i zadrugama.

TRGOVINA dorađenim semenom na domaćem i tržištu Evropske Unije.

© Copyright Cosun Seed 2016. Made by A.R.

online casino Singapore | online casino Singapore