Apollon FAO 250

Sortne liste: Ukrajina, Ruska federacija, Republika Belorusija, EU 28

Tip: SC, single-cross hybrid

Koristi se za proizvodnju zrna u redovnim rokovima setve, pogodan je za proizvodnju silaže, setvom nakon žetve strnih žita (naknadni ili postrni usev)

Preporučena gustina setve (biljaka/ha):

  • 80.000-90.000 za silažu
  • 75.000-80.000 za zrno

Osobine:

  • rani hibrid
  • snažan početni  porast
  • visok sadržaj proteina, odličan za ishranu stoke
  • za proizvodnju silaže, optimalna proporcija između biljke i zrna
  • dobro podnosi sušu
  • može da se gaji do 800m nadmorske visine
  • masa 1000 zrna iznosi 350-400 g
  • Genetski potencijal prinosa zrna: 12,5 t/ha