Arabello ( NOVO )

Fakultativni tritikale

Norma setve: 220 kg/ha

  • Može da se seje i u jesen i u proleće
  • Rana sorta
  • Uz vrlo ranu vegetaciju obezbeđuje veoma kvalitetnu stočnu hranu (ispaša, silaža, zrno)
  • Dobro prezimljava i pokazuje izuzetnu otpornost na sve ekonomski značajne bolesti
  • Hektolitarska masa iznad 71
  • Visina stabla 100-110 cm
  • Vrlo dobra otpornost na poleganje
  • Ostvaruje dobar prinos i u lošijim proizvodnim uslovima
  • Moćan korenov sistem pokazuje prednosti na peskovitim zemljištima i dobru otpornost na sušu
  • Optimalni rokovi setve 01.10-30.10 / 01.02-30.03