Beluga

(PREPORUKA)

I grupa zrenja

  • Brz početni porast tzv. JUMP START
  • Preporučena gustina setve 440.000 – 480.000 u vreme žetve
  • Pokazuje izuzetnu otpornost na poleganje, ostaje uspravna i kad je potpuno sazrela
  • Visina prvog sprata iznad 12 cm
  • Lisna masa ostaje zelena do 7 dana pred sazrevanje
  • Izuzetna kompaktnost mahune, ne pojavljuje se pucanje mahune, čak ni nakon potpunog sazrevanja
  • U stresnim situacijama (suša) pokazuje izuzetnu otpornost
  • Izuzetno krupno zrno, masa 1.000 zrna = 220g-240g
  • Genetski potencijal za prinos 5,5 t/ha