Dorato ( NOVO )

Crni ovas

Fakultativna sorta

Setvena norma: 180 kg/ha

 • Prva sorta crnog ovsa priznata u Srbiji
 • Seje se kao ozimi ili jari usev
 • Visina stabla 100-120 cm
 • Veoma dobra otpornost na bolesti
 • Izuzetno tolerantan na poleganje
 • Dobra otporonost na niske temperature bez snežnog pokrivača
 • Sadržaj proteina 17-18%
 • Uglavnom se upotrebljava za proizvodnju stočne hrane, prvenstveno za konje
 • Koristi se kao poboljšivač u koncentrovanim hranvima
 • Najkvalitetnija slama od svih strnih žita za ishranu životinja.
 • Pogodan za ljudsku ishranu i predstavlja “eliksir zdravlja”
 • Može da se seje kao združen usev sa graškom i grahoricom.
 • Visoko prinosna sorta sa genetskim potencijalom iznad 7 t/ha
 • Optimalni rok za setvu: 01.10.-30.03.

*mogućnost prodaje ne tretiranog semena za koriščenje u ljudskoj ishrani