Euclide

Ozima pšenica

 Norma setve: 195 kg/ha

 • Klas je sa osjem
 • Stablo je srednje visine, a sorta poseduje povećanu otpornost na poleganje.
 • Visok koeficient bokorenja čime nadoknađuje i lošiji sklop prilikom neujednačenog nicanja.
 • Dobro podnosi zimske uslove i ne izmrzava pri dužoj izloženosti useva golomrazici.
 • Genetski potencijal za prinos iznosi preko 10 t/ha
 • Masa 1000 semena 45 – 48g
 • Hektolitarska masa iznad 81
 • Izuzetne osobine za pravljenje raznih smeša brašna
 • Poseduje dobru toleranciju na bolesti, ističe se otpornost na fusarium, pepelnicu i rđu
 • Konstanta sorta pšenice, u lošijim godinama ostvaruje stabilan prinos
 • Optimalni rok setve: 05.10-05.11