Krios FAO 400

(PREPORUKA)

FAO 400

Sortne liste: Ukrajina, Republika Belorusija, EU 28

Tip: SC, single-cross hybrid

Koristi se za zrno i silažu

Preporučena gustina setve (biljaka/ha):

 • 65.000-75.000 za zrno
 • 75.000-80.000 za silažu

Osobine:

 • Srednje rani hibrid
 • Brzo otpuštanje vlage u poređenju sa hibridima iste grupe zrenja
 • „Stay green“ efekat
 • Može da se gaji do 700 m nadmorske visine
 • Masa 1000 zrna iznosi 350-400 g

Prednosti:

 • Jedan od najrodnijih hibrida iz srednje grupe zrenja
 • Izuzetno dobro koristi hraniva iz zemljišta
 • Dobra tolerancija na ekstremne uslove
 • Genetski potencijal prinosa zrna: 14,5 t/ha