Nikta

OSTVARITE NAJBOLJI ODNOS ULOŽENOG I DOBIJENOG

Ozima pšenica

Norma setve: 200 kg/ha

 • Srednje rana
 • Klas je sa osjem (brkulja)
 • Pogodna za setvu na lošijim tipovima zemljišta
 • Prilagođena i za ekstenzivnije uslove proizvodnje
 • Dobar kvalitet zrna sa hektolitrom iznad 80
 • Masa 1000 zrna iznosi 46-48 grama
 • Stablo niže do srednje visine što omogućava izuzetnu čvrstinu
 • Poseduje dobre pekarske osobine
 • Genetski potencijal za prinos u intezivnim uslovima proizvodnje iznosi preko 10 t/ha
 • Sadržaj proteina iznad 12%
 • Optimalni rok setve 05.10-15.11