Pinon ( NOVO )

Fakultativni ječam

 Setvena norma: 220 kg/ha

 • Može da se seje i u jesen i u proleće
 • Srednje rana sorta
 • Dvoredi tip klasa
 • Pivarski kvalitet
 • Visina stabla oko 85 cm
 • Veoma izraženo bokorenje
 • Izuzetno krupno zrno
 • Sadržaj proteina do 10%
 • Stablo sa vrlo dobrom otpornošću na poleganje
 • Dobro podnosi ekstenzivan način proizvodnje
 • Optimalni rok setve: 01.10-30.03