Scarlett

Jari ječam

Norma setve: 220 kg/ha

  • Dvoredi tip klasa
  • Višenamenska sorta
  • Odličan pivarski kvalitet
  • Dobar za stočnu hranu i mešanje sa koncentrovanim hranivima
  • Izuzetna otpornost na poleganje
  • Sadržaj proteina 8-10%
  • Visina stabla oko 70 cm
  • Prilagodljiv raznim tipovima zemljišta i većim nadmorskim visinama
  • Vrlo visoki i stabilni prinosi za jaru setvu strnina
  • Optimalni rok setve 01.02-30.03